Zmiany w przepisach

1. Dopłaty do mieszkań
Od stycznia 2014 r. obowiązuje ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (DzU z 2013 r., poz. 1304). Program będzie się nazywał „Mieszkanie dla Młodych”. Jest kontynuacją programu „Rodzina na swoim”, ale niektóre zasady są inne.
Oto najważniejsze różnice.
Państwo będzie dopłacało tylko do nowych mieszkań (poprzednio także używanych). Mieszkanie może mieć maksymalnie 75 m kw., dom – do 100 m kw.
Szansę na finansowe wsparcie mają osoby do 35. roku życia, także samotnie wychowujące dzieci (poprzednio samotni rodzice mogli wystąpić o dofinansowanie bez względu na swój wiek). Wsparcie będzie jednorazowe i wyniesie: – 10 proc. tzw. wartości odtworzeniowej mieszkania dla osób samotnych oraz dla bezdzietnych rodzin; – 15 proc. tej wartości mieszkania dla rodzin z dziećmi; – dodatkowe 5 proc. dla tych rodzin, którym w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania urodzi się trzecie lub kolejne dziecko.
W poprzednim programie „Rodzina na swoim” państwo dopłacało tylko do części odsetek.

2. Wyższe wynagrodzenie minimalne
Od 1 stycznia 2014 r. minimalna pensja wynosi 1680 zł brutto, czyli wzrosła o 80 zł miesięcznie (w 2013 r. –1600 zł brutto). Taką kwotę ustaliła Rada Ministrów w rozporządzeniu z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2014 r. (DzU z 13.09.2013 r., poz. 1074).
Uwaga! Pracodawcy nie mają prawa płacić niższych pensji osobom zatrudnionym na całym etacie niż ustalona przez rząd.
Uwaga! Wyższa płaca minimalna oznacza, że wyższe będą też inne świadczenia z nią powiązane.
Wzrasta też dodatek za pracę w nocy, czyli między godziną 21.00 a 7.00. Dopłata za pracę w tych porach wyniesie 20 proc. stawki godzinowej (wylicza się ją na podstawie wynagrodzenia minimalnego).
3. Większe wsparcie dla bezrobotnych
Od stycznia 2014 r. każda osoba zarejestrowana jako bezrobotna ma swojego doradcę w urzędzie pracy. Jest to pracownik urzędu, który zajmie się bezrobotnym od chwili rejestracji do czasu znalezienia pracy.
Ta sama zasada dotyczy pracodawców poszukujących pracowników – jeden pracownik urzędu pracy prowadzi ich sprawy.
Pracodawcy, którzy zatrudnią osobę bezrobotną w wieku powyżej 50 lat, mogą otrzymać dofinansowanie do jej wynagrodzenia. Urząd ma też wspierać pracodawców zatrudniających młode osoby długo poszukujące zatrudnienia.
4. Finansowe wsparcie na działalność – nowe zasady
Uwaga! Bezrobotny może uzyskać do 70 tys. zł wsparcia na nową działalność gospodarczą, ale to pożyczka, więc trzeba ją będzie zwrócić.
Jednak ten okres spłaty będzie dość długi – bo aż 7 lat.
Prawnym zabezpieczeniem spłaty ma być weksel własny i poręczenie dwóch osób fizycznych (żyrantów). Poza tym będzie preferencyjne oprocentowanie, dużo niższe niż przy kredytach bankowych.
5. Nowości dla przyszłych kierowców, rowerzystów i pieszych na drogach
W tym roku rowerzyści będą bardziej bezpieczni na drogach. Na skrzyżowaniach mają bowiem powstać pasy dla rowerów.
W 2014 r. wszyscy kandydaci na kierowców mają zdawać egzamin na prawo jazdy na tych samych zasadach (te same pytania).
Wyższe kary za brak OC l Obecnie kierowcy nieposiadający polisy OC płacą karę do 3200 zł (dwukrotność minimalnej pensji w 2013 r., tj. 2x1600 zł).
Ponieważ kary te ustalane są na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, więc w 2014 r. kara za brak ubezpieczenia OC wyniesie 3360 zł (2x1680 zł). Jednak gdy przerwa w ubezpieczeniu nie przekroczy 3 dni – kara wyniesie 20 proc. tej kwoty, a gdy ta przerwa nie będzie dłuższa niż 14 dni – 50 proc. sankcji podstawowej, czyli 1680 zł.
Od 1 września 2014 r. każdy pieszy, który będzie poruszał się po zmroku poza obszarem zabudowanym, będzie musiał używać elementów odblaskowych.
Uwaga! Bez elementów odblaskowych będzie można przemieszczać się tylko po chodnikach i drogach przeznaczonych wyłącznie dla pieszych.

2017.01.04

Od 1 stycznia 2017 r. zmienia się kodeks pracy...
2016.06.08

Rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni. Je...
2016.04.12

Ruszył program 500plus...
2016.01.12

Nowe przepisy o mediacjach...
2015.12.29

Wszyscy prawnicy żyją sprawą Trybunału Konstytucyjnego...
2015.10.07

Nowe prawo zamówień publicznych...
2015.08.04

3 sierpnia Prezydent podpisał ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu s...
2015.07.30

Nowe przepisy podatkowe...
2015.07.15

REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH...
2015.06.23

2015.05.13

Nowe przepisy dotyczące dziedziczenia w UE...
2015.05.06

Sąd Najwyższy wyklucza możliwość wpisu do KRS prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działa...
2015.04.17

Planowane zmiany w prawie spadkowym...
2015.04.17

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Bankowy Tytuł Egzekucyjny narusza zasadę równości.
2014.12.31

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Wspaniałym Roku 2015...
2014.12.16

Zmiany w ustawie o KRS...
2014.12.16

Prawo do dostępu do adwokata w prawie karnym - projekt dyrektywy...
2014.12.03

Nowa ustawa o ułatwieniu działalności gospodarczej...
2014.10.28

Zmiany w Prawie zamówień publicznych...
2014.10.10

Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy...
2014.10.10

Krajowy Fundusz Szkoleniowy...
2014.09.22

Gratulujemy polskiej drużynie mistrzostwa świata w siatkówce.

2014.07.15

Ważne zmiany w dostępie do ksiąg wieczystych od 1 lipca 2014 roku...
2014.07.14

Nowe przepisy o zbiórkach publicznych...
2014.06.23

Projektowane zmiany dotyczące kolejnych uproszczeń w rachunkowości, 
ty...
2014.06.05

30 maja 2014 roku została przekazana Prezydentowi do podpisu ustawa o prawach konsumenta....
2014.05.23

Od 30 maja br. niższa opłata za rejestrację zmian w KRS...
2014.05.23

Szykują się zmiany w Kodeksie spółek handlowych...
2014.04.15

Komunikat Biura Prasowego
2014.04.02

AUTA BEZ VAT...
2014.03.20

III etap deregulacji ma objąć 101 zawodów...
2014.03.12

Nowe przepisy...
2014.03.12

Rynek pracy...
2014.02.04

mali artyści...
2014.02.03

Come back samochodów z kratką...
2014.02.03

Nowe przepisy...
2014.01.22

Prezydent podpisał uchwaloną na początku listopada 2013 r. ustawę o cudzoziemcach...
2013.11.13

Jest decyzja Rady Ministrów o wydłużeniu funkcjonowania SSE...
2013.10.12

Podczas prac w Sejmie nad ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku do...
2013.07.25

Możliwe zmiany w kodeksie spółek handlowych…...
2013.06.05

Możliwe zmiany dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego…...
2013.05.14

Dnia 22 kwietnia 2013 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan miało miejsce spotkanie z Ministrem Pr...
2013.02.05

Na gruncie europejskim trwają prace nad projektem dyrektywy, która umożliwi rozwiązywanie trans-...
2013.01.28

Od 1 stycznia 2013 ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli ...
2013.01.25

Powstaje nowa ustawa - o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z.....
2013.01.15

Przewidywana nowość w zasadach uchwalania zmian w przepisach mających wpływ na prowadzenie DG
2013.01.15

Szykują się korzystne dla dłużnika zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym
...
2013.01.15

Kolejne ustawy wchodzą w życie z początkiem roku 2013
...
2012.12.28

Prawo pracy. Projekt wprowadzenia rocznego urlopu macierzyńskiego
...
2012.12.28

Zmiany w ustawie o VAT.
...
2012.12.28

Osoby niepełnosprawne i psy asystujące.
...
2012.12.28

Ustawa o odpadach. Zmiana stanowić ma implementację dyrektywy 2008/98/WE. Wprowadza kilka istotnyc...
Vinci&Vinci
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel: 32 207-23-16
     32 203-15-13
fax: 32 251-84-64
email: vinci-vinci@vinci-vinci.pl

Oddział Bielsko-Biała
ul. Grażyńskiego 12
43-300 Bielsko-Biała
tel: 33 829-32-48
fax: 33 829-32-48