Prawo do adwokata w prawie karnym

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym oraz prawa do powiadamiania osoby trzeciej o zatrzymaniu
Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ma na celu ustanowienie wspólnych norm w zakresie dostępu do adwokata, oraz umocnieniu praw procesowych osób podejrzanych w postępowaniu karnym.
Projekt opiera się na następujących założeniach:
 Zapewnieniu dostępu do adwokata od pierwszego etapu przesłuchania policyjnego oraz przez cały czas trwania postępowania karnego.
Niniejsze rozwiązanie podyktowane jest linią orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka(ETPC). Rząd w trakcie negocjacji będzie dążył do utrzymania takiego rozwiązania, w szczególności będzie się sprzeciwiać rozciągnięciu uprawnień procesowych podejrzanego na osoby, które formalnie nie posiadają takiego statusu i są przesłuchiwane w innym charakterze, np. jako świadkowie, lecz w intencji postawienia im zarzutów. 
 Zezwolenie na odpowiednie poufne spotkania z adwokatem, umożliwiające osobie podejrzanej skuteczne korzystanie ze swojego prawa do obrony;
Projekt zakłada bezwzględną poufność kontaktów z obrońcą i nie przewiduje żadnych wyjątków od tej zasady, zgodnie z resztą z orzecznictwem ETPC.                                                                             Polski system prawny, wyrażony w szczególności w art. 73§2 i 246§1 kodeksu postępowania karnego stanowią wyjątki od zasady poufności kontaktów z obrońcą (obecność prokuratora, kontrola korespondencji). Konsekwencją takiego rozwiązania będzie zmiana powołanych przepisów, tak aby zagwarantować pełną poufność kontaktów z obrońcą. Rząd w trakcie negocjacji będzie popierał klauzulę derogacyjną poufności kontaktu z obrońcą. 
 Zakaz dowodowy
W projekcie ustanowiono bezwzględny zakaz dowodowy obejmujący dowody przeprowadzone z naruszeniem prawa. Konsekwencje takiego rozwiązania mogą być uciążliwe dla niektórych postepowań, np. badanie alkotestem pod nieobecność adwokata, co w konsekwencji może doprowadzić do paraliżu niektórych postepowań na wczesnym etapie.
Rząd podczas negocjacji będzie się opowiadał za złagodzeniem zakazu dowodowego wyłącznie do wyjaśnień oświadczeń składanych przez podejrzanego/oskarżonego. 
 Zezwolenie adwokatowi na pełnienie aktywnej roli podczas przesłuchań oraz sprawdzenie warunków aresztu; 
Rząd będzie się opowiadał za usunięciem przepisu uprawniającego obrońcę do zbadania stanu pomieszczenia, w którym przebywa jego klient. Stanowisko Rządu w tym zakresie jest jak najbardziej zasadne, ponieważ polski system prawny definiuje obrońcę jako zastępcę prawnego, a nie zaś jako osobę upoważnioną do zajmowania się wszystkimi interesami klienta, ponadto takie uprawnienia są już zarezerwowane dla Sędziego penitencjarnego.
 Zapewnienie osobie podejrzanej możliwości poinformowania co najmniej jednego członka rodziny lub pracodawcy o swoim aresztowaniu.
 Zezwolenie osobie podejrzanej za granicą na skontaktowanie się z ambasadą lub konsulatem danego kraju oraz odwiedziny;
 Zapewnienie osobom objętym europejskim nakazem aresztowania możliwości zasięgnięcia porady prawnej zarówno w kraju, w którym dokonano aresztowania, jaki w kraju, w którym nakaz wydano. 
Rząd w trakcie negocjacji będzie popierał powyższe trzy punkty bez zastrzeżeń. 

2017.01.04

Od 1 stycznia 2017 r. zmienia się kodeks pracy...
2016.06.08

Rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni. Je...
2016.04.12

Ruszył program 500plus...
2016.01.12

Nowe przepisy o mediacjach...
2015.12.29

Wszyscy prawnicy żyją sprawą Trybunału Konstytucyjnego...
2015.10.07

Nowe prawo zamówień publicznych...
2015.08.04

3 sierpnia Prezydent podpisał ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu s...
2015.07.30

Nowe przepisy podatkowe...
2015.07.15

REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH...
2015.06.23

2015.05.13

Nowe przepisy dotyczące dziedziczenia w UE...
2015.05.06

Sąd Najwyższy wyklucza możliwość wpisu do KRS prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działa...
2015.04.17

Planowane zmiany w prawie spadkowym...
2015.04.17

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Bankowy Tytuł Egzekucyjny narusza zasadę równości.
2014.12.31

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Wspaniałym Roku 2015...
2014.12.16

Zmiany w ustawie o KRS...
2014.12.16

Prawo do dostępu do adwokata w prawie karnym - projekt dyrektywy...
2014.12.03

Nowa ustawa o ułatwieniu działalności gospodarczej...
2014.10.28

Zmiany w Prawie zamówień publicznych...
2014.10.10

Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy...
2014.10.10

Krajowy Fundusz Szkoleniowy...
2014.09.22

Gratulujemy polskiej drużynie mistrzostwa świata w siatkówce.

2014.07.15

Ważne zmiany w dostępie do ksiąg wieczystych od 1 lipca 2014 roku...
2014.07.14

Nowe przepisy o zbiórkach publicznych...
2014.06.23

Projektowane zmiany dotyczące kolejnych uproszczeń w rachunkowości, 
ty...
2014.06.05

30 maja 2014 roku została przekazana Prezydentowi do podpisu ustawa o prawach konsumenta....
2014.05.23

Od 30 maja br. niższa opłata za rejestrację zmian w KRS...
2014.05.23

Szykują się zmiany w Kodeksie spółek handlowych...
2014.04.15

Komunikat Biura Prasowego
2014.04.02

AUTA BEZ VAT...
2014.03.20

III etap deregulacji ma objąć 101 zawodów...
2014.03.12

Nowe przepisy...
2014.03.12

Rynek pracy...
2014.02.04

mali artyści...
2014.02.03

Come back samochodów z kratką...
2014.02.03

Nowe przepisy...
2014.01.22

Prezydent podpisał uchwaloną na początku listopada 2013 r. ustawę o cudzoziemcach...
2013.11.13

Jest decyzja Rady Ministrów o wydłużeniu funkcjonowania SSE...
2013.10.12

Podczas prac w Sejmie nad ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku do...
2013.07.25

Możliwe zmiany w kodeksie spółek handlowych…...
2013.06.05

Możliwe zmiany dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego…...
2013.05.14

Dnia 22 kwietnia 2013 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan miało miejsce spotkanie z Ministrem Pr...
2013.02.05

Na gruncie europejskim trwają prace nad projektem dyrektywy, która umożliwi rozwiązywanie trans-...
2013.01.28

Od 1 stycznia 2013 ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli ...
2013.01.25

Powstaje nowa ustawa - o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z.....
2013.01.15

Przewidywana nowość w zasadach uchwalania zmian w przepisach mających wpływ na prowadzenie DG
2013.01.15

Szykują się korzystne dla dłużnika zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym
...
2013.01.15

Kolejne ustawy wchodzą w życie z początkiem roku 2013
...
2012.12.28

Prawo pracy. Projekt wprowadzenia rocznego urlopu macierzyńskiego
...
2012.12.28

Zmiany w ustawie o VAT.
...
2012.12.28

Osoby niepełnosprawne i psy asystujące.
...
2012.12.28

Ustawa o odpadach. Zmiana stanowić ma implementację dyrektywy 2008/98/WE. Wprowadza kilka istotnyc...
Vinci&Vinci
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel: 32 207-23-16
     32 203-15-13
fax: 32 251-84-64
email: vinci-vinci@vinci-vinci.pl

Oddział Bielsko-Biała
ul. Grażyńskiego 12
43-300 Bielsko-Biała
tel: 33 829-32-48
fax: 33 829-32-48