Nowe przepisy o zbiórkach publicznych

18 lipca wchodzi w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych
Według przepisów nowej ustawy zbiórką publiczną będzie wyłącznie zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscach publicznych (do puszek, skarbon stacjonarnych i koszy, na ulicy, w parku, na cmentarzu, ale także za zgodą właściciela/posiadacza/kierownika urzędu w restauracjach, zakładach pracy itp.).
Można będzie zbierać na 34 cele określone w z art. 4 ust. 1 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (więc dość szeroko: np. działalność charytatywną, działalność na rzecz mniejszości narodowych, promocję zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; naukę; ekologię) oraz na cele religijne.
Zbiórka wśród młodzieży szkolnej, na terenach szkolnych i na podstawie pozwolenia władz szkolnych nie będzie zbiórką publiczną. Można sobie jednak wyobrazić sytuację, że w budynku szkolnym np. w czasie ferii odbędzie się publiczna impreza dla mieszkańców gminy i będą tam zbierane pieniądze do skarbony – wtedy to będzie zbiórka publiczna i będzie trzeba ją zgłosić w portalu. 
Również zbiórka poprzez SMS-y nie zalicza się do takiej formy zbierania pieniędzy. Charytatywne SMS-y nie będą podlegać ustawie o zbiórkach publicznych.
Ustawie nie podlega również zbiórka w gronie znajomych oraz zbiórka koleżeńska w zakładzie pracy lub w urzędzie - w urzędzie jednak potrzebne jest pozwolenie kierownika urzędu (patrz art. 2 nowej ustawy).
Kolejna zasadnicza zmiana to zastąpienie pozwolenia na zbiórkę zgłoszeniem w internecie. Zgłoszenia i sprawozdania ze zbiórek będą zamieszczane na portalu, którym administrować będzie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC). Będą dostępne online dla wszystkich, każdy będzie mógł łatwo sprawdzić, w jaki sposób wsparta przez niego organizacja wykorzystała pieniądze.
Do elektronicznego zgłoszenia zbiórki wystarczy profil zaufany ePUAP. Można go potwierdzić w Urzędzie Skarbowym, ZUS, Urzędzie Wojewódzkim. Portal ZBIÓRKI.GOV.PL – ruszy w momencie wejścia w życie ustawy. 
Zgłoszenie będzie można wysłać drogą elektroniczną lub tradycyjną – pojawi się ono na portalu w ciągu maksymalnie trzech lub siedmiu dni (w przypadku zgłoszenia w postaci papierowej). Po to, by zgłosić zbiórkę drogą elektroniczną, potrzebny będzie podpis elektroniczny lub bezpłatny profil zaufany.
Nowe przepisy oznaczają również oszczędności dla zbierających, bo nie będzie już wymogu zamieszczania sprawozdań ze zbiórek w prasie, zniesiona też będzie obowiązująca do tej pory opłata skarbowa (84 zł od zbiórki).
Zbiórki organizować będą mogły nie tylko organizacje pozarządowe, ale również trzyosobowe komitety. Środki zebrane przez organizacje, które nie rozliczyły się ze zbiórki, mają być przekazywane m.in. instytucjom kultury lub pomocy społecznej.

2017.01.04

Od 1 stycznia 2017 r. zmienia się kodeks pracy...
2016.06.08

Rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni. Je...
2016.04.12

Ruszył program 500plus...
2016.01.12

Nowe przepisy o mediacjach...
2015.12.29

Wszyscy prawnicy żyją sprawą Trybunału Konstytucyjnego...
2015.10.07

Nowe prawo zamówień publicznych...
2015.08.04

3 sierpnia Prezydent podpisał ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu s...
2015.07.30

Nowe przepisy podatkowe...
2015.07.15

REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH...
2015.06.23

2015.05.13

Nowe przepisy dotyczące dziedziczenia w UE...
2015.05.06

Sąd Najwyższy wyklucza możliwość wpisu do KRS prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działa...
2015.04.17

Planowane zmiany w prawie spadkowym...
2015.04.17

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Bankowy Tytuł Egzekucyjny narusza zasadę równości.
2014.12.31

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Wspaniałym Roku 2015...
2014.12.16

Zmiany w ustawie o KRS...
2014.12.16

Prawo do dostępu do adwokata w prawie karnym - projekt dyrektywy...
2014.12.03

Nowa ustawa o ułatwieniu działalności gospodarczej...
2014.10.28

Zmiany w Prawie zamówień publicznych...
2014.10.10

Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy...
2014.10.10

Krajowy Fundusz Szkoleniowy...
2014.09.22

Gratulujemy polskiej drużynie mistrzostwa świata w siatkówce.

2014.07.15

Ważne zmiany w dostępie do ksiąg wieczystych od 1 lipca 2014 roku...
2014.07.14

Nowe przepisy o zbiórkach publicznych...
2014.06.23

Projektowane zmiany dotyczące kolejnych uproszczeń w rachunkowości, 
ty...
2014.06.05

30 maja 2014 roku została przekazana Prezydentowi do podpisu ustawa o prawach konsumenta....
2014.05.23

Od 30 maja br. niższa opłata za rejestrację zmian w KRS...
2014.05.23

Szykują się zmiany w Kodeksie spółek handlowych...
2014.04.15

Komunikat Biura Prasowego
2014.04.02

AUTA BEZ VAT...
2014.03.20

III etap deregulacji ma objąć 101 zawodów...
2014.03.12

Nowe przepisy...
2014.03.12

Rynek pracy...
2014.02.04

mali artyści...
2014.02.03

Come back samochodów z kratką...
2014.02.03

Nowe przepisy...
2014.01.22

Prezydent podpisał uchwaloną na początku listopada 2013 r. ustawę o cudzoziemcach...
2013.11.13

Jest decyzja Rady Ministrów o wydłużeniu funkcjonowania SSE...
2013.10.12

Podczas prac w Sejmie nad ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku do...
2013.07.25

Możliwe zmiany w kodeksie spółek handlowych…...
2013.06.05

Możliwe zmiany dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego…...
2013.05.14

Dnia 22 kwietnia 2013 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan miało miejsce spotkanie z Ministrem Pr...
2013.02.05

Na gruncie europejskim trwają prace nad projektem dyrektywy, która umożliwi rozwiązywanie trans-...
2013.01.28

Od 1 stycznia 2013 ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli ...
2013.01.25

Powstaje nowa ustawa - o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z.....
2013.01.15

Przewidywana nowość w zasadach uchwalania zmian w przepisach mających wpływ na prowadzenie DG
2013.01.15

Szykują się korzystne dla dłużnika zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym
...
2013.01.15

Kolejne ustawy wchodzą w życie z początkiem roku 2013
...
2012.12.28

Prawo pracy. Projekt wprowadzenia rocznego urlopu macierzyńskiego
...
2012.12.28

Zmiany w ustawie o VAT.
...
2012.12.28

Osoby niepełnosprawne i psy asystujące.
...
2012.12.28

Ustawa o odpadach. Zmiana stanowić ma implementację dyrektywy 2008/98/WE. Wprowadza kilka istotnyc...
Vinci&Vinci
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel: 32 207-23-16
     32 203-15-13
fax: 32 251-84-64
email: vinci-vinci@vinci-vinci.pl

Oddział Bielsko-Biała
ul. Grażyńskiego 12
43-300 Bielsko-Biała
tel: 33 829-32-48
fax: 33 829-32-48