Inauguracja w Katowicach

Komunikat Biura Prasowego
CAMERA DI COMMERCIO E DELL' INDUSTRIA ITALIANA IN POLONIA

WŁOSKA IZBA HANDLOWO - PRZEMYSŁOWA W POLSCE 

Warszawa, 14.04.2014

COMUNICATO STAMPA

 

Mercoledì 9 aprile a Katowice si è tenuto l’evento d’inaugurazione della sede locale della Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia. Un grande successo per questo primo evento organizzato dal Delegato locale Avv. Pietro Vinci con i suoi collaboratori, cui hanno partecipato oltre 80 aziende della regione.

 

Ad aprire l'incontro è stato l'intervento del Presidente della Camera di Commercio Piero Cannas che ha illustrato l’organizzazione e le attività della Camera. In seguito Marek Zychla, di Vinci&Vinci, ha tenuto una breve relazione sulla responsabilità degli amministratori nelle società di diritto polacco. Il Vice Presidente della Camera, Donato Di Gilio, ha quindi presentato la nuova programmazione dei fondi europei in Polonia indicando le misure e i criteri generali.

 

A seguire sono stati esposti due esempi  di successo italiano in Polonia: il primo illustrato da Alessandro Menghi di Indesit che tra l'altro ha presentato un interessante caso di networking dedicato ai dipendenti delle aziende associate alla Camera di Commercio, il secondo da Enrico Bologna, CEO di Brembo Poland, che ha raccontato come è nato e si è sviluppato il successo di Brembo in Polonia.

 

Al termine dell’evento gli ospiti hanno potuto degustare un buffet italo-polacco offerto da Serenissima, socio della Camera di Commercio.

 

Da tutti i membri della Camera un caloroso augurio va a Pietro Vinci per la nuova sede camerale a Katowice.

  

KOMUNIKAT PRASOWY

 

We środę 9 kwietnia w Katowicach odbyła się inauguracja lokalnego biura Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce.  Wielkim sukcesem okazało się pierwsze wydarzenie zorganizowane przez regionalnego Pełnomocnika Adw. Pietro Vinci i jego współpracowników, w którym udział wzięło ponad 80 firm z regionu.

 

Na początek Prezes Włoskiej Izby Piero Cannas wygłosił przemówienie, w którym opowiedział o Włoskiej Izbie i jej działalności. Marek Zychla z firmy z Vinci&Vinci przedstawił krótką prezentację na temat odpowiedzialności członków zarządu w polskiej spółce. Następnie Wice Prezes Włoskiej Izby Donato Di Gilio omówił działania i ogólne kryteria z nowego okresu programowania funduszy europejskich w Polsce.

 
W dalszej kolejności zostały pokazane dwa przykłady włoskich sukcesów w Polsce. Pierwszy zilustrował Alessandro Menghi z firmy Indesit, który m.in. zaprezentował ciekawy networking skierowany do pracowników firm członkowskich Włoskiej Izby. Natomiast Prezes Brembo Poland Enrico Bolonia opowiedział jak narodził się i wzrastał sukces Brembo w Polsce.

Na zakończenie wydarzenia goście mogli skosztować polsko-włoskich dań z bufetu sponsorowanego przez firmę Serenissima, członka Włoskiej Izby.

W imieniu wszystkich członków Włoskiej Izby życzymy Panu Pietro Vinci dalszych sukcesów w nowym oddziale Izby w Katowicach.

 

 

 

Ufficio Stampa

Biuro Prasowe


2017.01.04

Od 1 stycznia 2017 r. zmienia się kodeks pracy...
2016.06.08

Rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni. Je...
2016.04.12

Ruszył program 500plus...
2016.01.12

Nowe przepisy o mediacjach...
2015.12.29

Wszyscy prawnicy żyją sprawą Trybunału Konstytucyjnego...
2015.10.07

Nowe prawo zamówień publicznych...
2015.08.04

3 sierpnia Prezydent podpisał ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu s...
2015.07.30

Nowe przepisy podatkowe...
2015.07.15

REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH...
2015.06.23

2015.05.13

Nowe przepisy dotyczące dziedziczenia w UE...
2015.05.06

Sąd Najwyższy wyklucza możliwość wpisu do KRS prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działa...
2015.04.17

Planowane zmiany w prawie spadkowym...
2015.04.17

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Bankowy Tytuł Egzekucyjny narusza zasadę równości.
2014.12.31

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Wspaniałym Roku 2015...
2014.12.16

Zmiany w ustawie o KRS...
2014.12.16

Prawo do dostępu do adwokata w prawie karnym - projekt dyrektywy...
2014.12.03

Nowa ustawa o ułatwieniu działalności gospodarczej...
2014.10.28

Zmiany w Prawie zamówień publicznych...
2014.10.10

Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy...
2014.10.10

Krajowy Fundusz Szkoleniowy...
2014.09.22

Gratulujemy polskiej drużynie mistrzostwa świata w siatkówce.

2014.07.15

Ważne zmiany w dostępie do ksiąg wieczystych od 1 lipca 2014 roku...
2014.07.14

Nowe przepisy o zbiórkach publicznych...
2014.06.23

Projektowane zmiany dotyczące kolejnych uproszczeń w rachunkowości, 
ty...
2014.06.05

30 maja 2014 roku została przekazana Prezydentowi do podpisu ustawa o prawach konsumenta....
2014.05.23

Od 30 maja br. niższa opłata za rejestrację zmian w KRS...
2014.05.23

Szykują się zmiany w Kodeksie spółek handlowych...
2014.04.15

Komunikat Biura Prasowego
2014.04.02

AUTA BEZ VAT...
2014.03.20

III etap deregulacji ma objąć 101 zawodów...
2014.03.12

Nowe przepisy...
2014.03.12

Rynek pracy...
2014.02.04

mali artyści...
2014.02.03

Come back samochodów z kratką...
2014.02.03

Nowe przepisy...
2014.01.22

Prezydent podpisał uchwaloną na początku listopada 2013 r. ustawę o cudzoziemcach...
2013.11.13

Jest decyzja Rady Ministrów o wydłużeniu funkcjonowania SSE...
2013.10.12

Podczas prac w Sejmie nad ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku do...
2013.07.25

Możliwe zmiany w kodeksie spółek handlowych…...
2013.06.05

Możliwe zmiany dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego…...
2013.05.14

Dnia 22 kwietnia 2013 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan miało miejsce spotkanie z Ministrem Pr...
2013.02.05

Na gruncie europejskim trwają prace nad projektem dyrektywy, która umożliwi rozwiązywanie trans-...
2013.01.28

Od 1 stycznia 2013 ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli ...
2013.01.25

Powstaje nowa ustawa - o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z.....
2013.01.15

Przewidywana nowość w zasadach uchwalania zmian w przepisach mających wpływ na prowadzenie DG
2013.01.15

Szykują się korzystne dla dłużnika zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym
...
2013.01.15

Kolejne ustawy wchodzą w życie z początkiem roku 2013
...
2012.12.28

Prawo pracy. Projekt wprowadzenia rocznego urlopu macierzyńskiego
...
2012.12.28

Zmiany w ustawie o VAT.
...
2012.12.28

Osoby niepełnosprawne i psy asystujące.
...
2012.12.28

Ustawa o odpadach. Zmiana stanowić ma implementację dyrektywy 2008/98/WE. Wprowadza kilka istotnyc...
Vinci&Vinci
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel: 32 207-23-16
     32 203-15-13
fax: 32 251-84-64
email: vinci-vinci@vinci-vinci.pl

Oddział Bielsko-Biała
ul. Grażyńskiego 12
43-300 Bielsko-Biała
tel: 33 829-32-48
fax: 33 829-32-48